Drogi Kliencie!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Vitlux Łukasz Witek
ul. Gorczańska 80
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-262-08-67, REGON: 385584592

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• zawarcie i realizacja umowy (np. realizacja złożonego zamówienia, otrzymywanie newslettera),
• marketing bezpośredni (np. reklamy internetowe),

Podstawa przetwarzania danych:
• umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. realizacja złożonego zamówienia czy odpowiedź na zadane zapytanie
• umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. zamówienie newslettera, rejestracja w serwisie, rozmowa na czacie
• ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych czy polepszania jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. badanie ruchu na stronie, personalizacja strony, itp.
Podanie danych:
• Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy (np. adres e-mail do otrzymywania newslettera czy adres dostawy i dane kontaktowe do realizacji zamówienia)

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora, w tym brak możliwości realizacji złożonego zamówienia,
• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

Możliwość cofnięcia zgody:
• w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE
W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Twoje dane są w pełni bezpieczne.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.
A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:
• osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
• dostawca usługi hostingu;
• podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej;
• firmy kurierskie i dostawcy;
• systemy do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
• organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:
• uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
• nasza umowa z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? Napisz na adres e-mail: vitluxlamy@gmail.com